dužina

ukupan uspon

start

cilj

Podloga

Gustoća prometa

Preuzmi

Legenda

Podloga

Asfalt
Makadam dobar
Makadam srednji/lošiji

Promet

Slab promet
Umjereno jak promet
Jak promet
Vrlo jak promet