MEDCYCLETOUR

MEDiteranean CYCLE route for sustainable coastal TOURism
O PROJEKTU

Projekt MedCycleTour provodi se s ciljem razvoja i promocije cikloturizma na Mediteranu kroz uspostavu EuroVelo 8 - Mediteranske rute. EuroVelo8 ruta nastoji povezati područje od Cádiza na zapadu do Cipra na istoku, a u projekt su uključeni partneri iz 8 mediteranskih zemalja. Projektni partneri iz Hrvatske su Hrvatska turistička zajednica i Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj (CEDRA HR).
Uspostava kvalitetne cikloturističke rute u okviru projekta zamišljena je kao alat povezivanja mediteranske regije na načelima održivog prometa i turizma. Kroz projekt će biti provedene aktivnosti poput provjere postojeće rute i trasiranja novih dionica rute, izrade transnacionalnih i regionalnih akcijskih planova za bolje uključivanje predložene rute u planski okvir, provedbe pilot projekata, pilot postavljanja signalizacije, analize korištenosti rute i analize ekonomskog potencijala, izrada weba stranice i mobilnih aplikacija, razvijanje cycle-friendly programa.
Projekt MedCycleTour uključuje veliki broj partnera s područja Mediterana te će promocija EuroVelo8 rute značajno doprinijeti razvoju cikloturizma kao i održivog turizma na razini cijelog Mediterana. Rezultati projekta, odnosno cijela trasa nove EuroVelo 8 rute bit će dostupni na novoj web stranici i brošuri po završetku projekta.
Mediteranska ruta jedna je od 15 transnacionalnih biciklističkih ruta EuroVelo mreže ruta u Europi i smatra se budućom cikloturističkom magistralom Mediterana budući da prolazi kroz čak 11 država. Hrvatski dio EuroVelo 8 rute u dužini od oko 1100 km prolazi kroz svih sedam priobalnih županija: Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske I Dubrovačko-neretvanske.
OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU
Naziv projekta : MEDiteranean CYcle route for sustainable coastal TOURism
Akronim: MEDCYCLETOUR
Voditelj: Regional Government of Andalusia (Španjolska)
Partneri:

1. European Cyclist Federation (Belgija)
2. Cyprus Tourism Organisation (Cipar)
3. Conseil départemental des Alpes-Maritimes (Francuska)
4. Autonomous Region Friuli Venezia Giulia (Italija)
5. Regional development centre Koper (Slovenija)
6. Hrvatska turistička zajednica (Hrvatska)
7. Directorate General for Tourism of the Generalitat of Catalonia (Španjolska)
8. Region of Western Greece (Grčka)
9. Cluster for Eco-Social Innovation and Development CEDRA (Hrvatska)
10. Consortium Oltrepo' Mantovano (Italija)
Razdoblje provedbe
02/2017 - 01/2020
Proračun projekta
2.578.131,89 €
EU program suradnje
INTERREG: MED
Status:
U provedbi
Tematska područja / tagovi
EuroVelo, cikloturizam
KORISNI LINKOVI
Interreg MED program – službeni web
Sustainable Tourism Interreg MED
MedCycleTour web - pilot + capitalizing project