Što su EuroVelo rute?

Europska biciklistička federacija (European Cyclists’ Federation - ECF) od 1995. godine koordinira razvoj mreže visokokvalitetnih biciklističkih ruta koje povezuju cijelu Europu. Rute se koriste za turistička putovanja biciklom na velike udaljenosti, no lokalno gledajući, također i za dnevna putovanja lokalnog stanovništva.
Mreža biciklističkih ruta Europom naziva se EuroVelo i trenutno ima ukupno 17 biciklističkih ruta. U tijeku je izrada EuroVelo strategije do 2030. koja se bavi razvojem, koordiniranim upravljanjem, financiranjem i održavanjem mreže europskih ruta. Mapu svih 17 EuroVelo ruta može se pogledati na webstranici: eurovelo.com.
Hrvatska je integrirana u EuroVelo mrežu biciklističkih ruta s 4 EuroVelo rute:
  • EuroVelo 6 (Atlantski ocean – Crno more) - poznatija kao Dunavska ruta
  • EuroVelo 13 (Ruta Željezne zavjese) – u Hrvatskoj većim dijelom uz rijeku Dravu, stoga poznatija kao Dravska ruta
  • EuroVelo 8 (Mediteranska ruta) – Jadranska ruta od Istre do Dubrovnika
  • EuroVelo 9 (Baltičko – Jadransko more) – od Slovenije kroz Istru do Pule
U pripremi je i nova Savska ruta od izvora do ušća te rijeke, koja prolazi kroz tri glavna grada – Ljubljanu, Zagreb i Beograd.

EuroVelo 8 u Hrvatskoj

 
kilometara ruta
na 20 dionica
 
UNESCO lokaliteta
 
nacionalna parka
 
parka prirode